Fare for urovekkende lavt jodinntak blant gravide og unge kvinner

En rapport fra Nasjonalt råd for ernæring viser at jodinntaket i deler av befolkningen er urovekkende lavt. Jodmangel før og under svangerskapet kan ha negative konsekvenser for barnets utvikling.

13.06.2016 09:24

​Fagrådet for ernæring har akkurat levert sin rapport «Risiko for jodmangel i Norge» til Helsedirektoratet. Rapportens formål er å identifisere risikogrupper, beskrive hva vi vet om jodinntaket i befolkningen og foreslå tiltak.

– Dette er et viktig innspill til oss som utvikler kostholdsanbefalingene, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelse i Helsedirektoratet. Vi vil sette oss ned og se grundig på tiltakene de foreslår sammen med Fagrådet og andre relevante fagmiljøer.

Anbefalt inntak av jod og kilder

Jod er et næringsstoff som er avgjørende for normal produksjon av skjoldbruskhormonene tyroksin og trijodtyronin. Disse hormonene er sentrale for energiomsetningen og for utviklingen av hjernen og nervesystemet. De viktigste kildene for jod er melk, surmelk og yoghurt, mager fisk, brunost og egg.

– Melkeinntaket i Norge har gått en del ned de siste årene. Samtidig er det mange som ikke spiser tilstrekkelig med fisk. Dette er bekymringsverdig med tanke på inntaket av jod, og vi må vurdere om det bør gjøres egne tiltak for å møte denne utfordringen, sier Granlund.

Unge kvinner og gravide

Det er særlig unge kvinner og gravide som kan få i seg for lite jod. Om lag halvparten i Den norske mor og barn-undersøkelsen hadde for lavt inntak i svangerskapet. Disse fikk i seg for lite melk og fisk og brukte heller ikke tilskudd med jod. Dette er særlig bekymringsfullt fordi forskning indikerer at selv mild og moderat jodmangel før og under svangerskapet kan ha negative konsekvenser for barnets utvikling. Voksne menn har et tilnærmet tilstrekkelig jodinntak, mens barn og ungdom stort sett får i seg nok jod så lenge kosten inkluderer nok melk og meieriprodukter.

Forslag til tiltak

Nasjonalt råd for ernæring støtter seg blant annet på anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon. De foreslår følgende tiltak:

  • Gi kostanbefalinger om et totalt daglig inntak av melk/surmelk/yoghurt og fremme mager fisk som en viktig jodkilde.
  • At kosttilskudd med jod anbefales til personer med lavt inntak av melk. Dette gjelder særlig kvinner i fruktbar alder, gravide, ammende og barn.
  • At myndighetene overvåker jodinntaket i ulike grupper av befolkningen, blant annet bør mengden jod i matvarer på det norske markedet analyseres regelmessig.
  • Berike salt med jod.

Tiltakene vil utgjøre en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i Norge.